Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A CROSS név és logo története, eredete

2008.11.09

CROSS angol eredetű kifejezés, amelynek többféle jelentése ismert. Amennyiben megtekintünk egy angol - magyar szótárt a megfelelő szócikknél, látható, hogy a szó jelölhet egy sor fogalmat, önmagában, vagy szókapcsolatban használva:

- ellentétes

- haránt

- ingerült

- kereszt

- keresztezés

- keresztirányú

- megpróbáltatás

- mogorva

nem sorolom tovább, mert összesen 162 kifejezést jelöl az általam használt szótár erre a kifejezésre. A mi szempontunkból a lényeg a kereszt, mivel a logo is keresztet, egy különleges keresztet formál. Az külön kérdés persze, hogy miért a kereszt, vagy miért pont ez a kereszt, de erről majd később.

Az elnevezés a cég egy korábbi arculatvátásának időszakára nyúlik vissza, még a kilencvenes évek elejére. A névről el lehet mondani, hogy ösztönös volt egyfelől. Egy rettentő unalmas előadáson ücsörögve, támaszkodva, félig alva álmodtam meg a nevet, ahogy mondják "alfa állapotban". Ösztönösen rajzolgattam, és a papíron ismételten újra és újra előtűnt egy alakzat, amiről akkor még nem tudtam, hogy mi is ez voltaképpen.

 

 

Kép

 

Nos, ez bizony nem más, mint a Jeruzsálemi Szent Sír (azaz Jézus Krisztus sírja) Őreinek keresztje, majd kétezer év távlatából! Nagyon meglepődtem. Nem próbáltam meg megmagyarázni, hogy miért is "jött elő" nekem pont ez a szimbólum, mert már korábban megtanultam, hogy sok lényeges dolog van a világon, ami emberi ésszel fel nem fogható.

Merő óvatosságból azonban tovább kutattam és nemsokára rájöttem, hogy vannak csoportok, komoly szervezetek, sőt egy lovagrend is, amelynek igen hasonló, lényegében azonos szimbólum a sajátja. Legfontosabb és legközvetlenebb példa talán a Szent Sír Lovagrend, amely a következő formában használja ezt a jelképet:

  

 

Kép

 

 

Viszonylag hamar kiderült, hogy ebben a formában egy kis magáncég kereskedelmi szintű felhasználására nem volna méltó a nagymúltú szimbólum, különösen, mivel ez az öt kereszt a keresztre feszített Jézus öt sebét jelképezi. Ez tehát nem, de valami hasonló talán igen...

Hosszas fontolgatást követően, a talpas, vagy más néven mankós keresztek "mankótlanítása" után az alakzat arányait az építészetben és más művészetekben aranymetszésként jegyzett arányrendszer bevonásával átalakítottam, majd a színét megváltoztattam kékre, lényegében egy türkizes zöldes-kékre. Megindult egy addig ismeretlen probléma sorozat, a nyomdai feldolgozás nem tudott megbírkózni ezzel a színnel. Sok kínlódás után, végül a nyomdai grafikusok javaslatára alapszínt fogadtam el, ami a nehezen körvonalazható kevert türkizzel szemben egy vörös alapszín lett. Megkértem erre a Midenható Istent, Jézus Krisztussal és a Szentlélekkel egyetemben, hogy ne tekintse ezt szentségtörésnek, mert a legkevésbbé sem ez a szándékom, sőt ellenkezőleg hirdetni akarom a Megváltást, Krisztus világraszóló tettét a mindennapi munkánk közben is.

 

 

Kép

 

Ez lett tehát a végeredmény, a logo, amelyet a kis cég használ a CROSS MI Mérnöki Iroda működése alatt immáron tizenötödik éve. Számunkra a rend, a rendszerezés a szerzett információknak egy megtámadhatatlan érvrendszerbe fűzését is jelenti, szakértői, vagy tágabban építészeti, mérnöki munkáink jegyében. Jelenti egyben a segítség nyújtását mindazoknak, akiket a szakszerűtlen vagy szándékos károkozás sújt építkezéseik okán, vagy akár a szomszédos építkezések hatásaiként.

A jelmondat pedig hasonlóan értelmezhető, akit baj, vagy nem ritkán igen nagy baj ért építkezések által, segítségünkkel, de mindenek előtt a legmagasabb Hatalom segítségével küzdhet és küdjön is igazát megvédve, adjon erőt neki ehhez e néhány szó: "E jelben győzni fogsz".

 

 + IN HOC SIGNO VINCES +

 

Madách Imre szavaival zárom ezt a fejezetet: "Mondottam, ember küzdj és bízva bízzál!"

 

 

 

 

Epilogus 

Ezt a jelmondatot egyébként a történelem során igen sokan felhasználták. Fontos megjegyezni, hogy alapvetően és elsősorban Nagy Konstantinnak, azaz másnéven Szent Konstantinnak szólt ez az üzenet és jelentése nem volt más, mint egy ajánlás számára, hogy élete legkritikusabb és veszendőnek látszó csatáját megnyerheti, ebben a jelben azaz Jézus Krisztus jelében. Felvették katonái az ő utasítására e jelet, pajzsaikra festették, zászlókat készítettek.  a sokszoros túlerővel szemben csodát megtestesítő győzelmet arattak. Nem sokkal később Konstantin a kereszténységet törvényes valássá emelte a korábban a legvadabb keresztényüldözéséről ismert Római Birodalomban.

 

 

Kép

Rubens: Konstantin megtérése

 

 

Később több harcoló lovagrend, de alapvetően más irányzatok és áramlatok, így többek között a Szabadkőművesek egyes csoportjai, feltehetően a Templomos Lovagok hatására, használták e jelmondatot, függetlenül attól, hogy ez azért alapvetően talán nem nekik készült. Nagy Konstantintól tehát egészen a Pall Mall cigaretta gyátójáig sokaknak megtetszett ez a mondat és ezalól én sem voltam kivétel, noha nem dohányzom sőt a az említett formációkhoz sem kötődöm.